Kosten en aanmelding

De prijs voor de fietsweek is €250,00 per persoon. Dit is inclusief eten, drinken, linnenpakket, overnachtingen en huur van de tandems. Daarnaast vragen wij een vrijwillige bijdrage voor de koffiestop consumpties tijdens de fietstochten.

Voor deelname aan de fietsweek is een goede fietsconditie van belang en verwachten we dat je in staat bent om minimaal 60 km per dag te fietsen.

Van de voorrijder/begeleider verwachten we naast een goede fietsconditie ook bereidheid om te helpen bij het begeleiden van de visueel gehandicapten en daar waar nodig bij het verzorgen van ontbijt, avond eten en ondersteuning bij de corvee.

Stuur bij interesse of aanmelden een mail:

E-mail

Vermeld hierbij je naam, adres, leeftijd en telefoonnummer.

Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact.